Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Vyhlášky a nařízení obce

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 2/2019 o nočním klidu 24.7.2019
OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV č. 3/2023 kterou se ruší obecně závazné vyhlášky obce Dobré 28.12.2023
OZV č. 4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024
OZV č. 5/2023 o o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2024
OZV č. 6/2023 o místním poplatku ze psů 1.1.2024
Ostatní opatření obce - Požární řád 13.12.2023

Vnitřní směrnice obce

Název směrnice Účinnost
Směrnice č. 1/2020 Kritéria a způsob výběru žadatelů o pronájem bytů realizovaných v rámci projektu 5 BJ - Obec Dobré a Vzor žádosti o pronájem bytové jednotky (zveřejněno 30.6. 2020) 30.6.2020
Vnitřní směrnice č. 1/2023 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 14.12.2023
Požární směrnice.pdf  
Protipovodňový plán_DOBRE.doc  

Usnesení zastupitelstva

Volební období 2022-2026

Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva 20. 10. 2022

Souhrn usnesení z 2. zasedání zastupitelstva 14. 12.2022

Souhrn usnesení z 3. zasedání zastupitelstva 30.1.2023

Souhrn usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva 23.2.2023

Souhrn usnesení z 5. zasedání zastupitelstva 23.5.2023

Souhrn usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva 22.8.2023

Souhrn usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva 9.10.2023

Souhrn usnesení z 8. zasedání zastupitelstva 13.12.2023

Souhrn usnesení z 9. zasedání zastupitelstva 11.3.2024

Program zastupitelstva obce na rok 2024

Souhrn usnesení z 10. zasedání zastupitelstva 29.4.2024

Volební období 2018-2022

Souhrn usnesení z 33. zasedání zastupitelstva 15. 9. 2022

Souhrn usnesení z 32. zasedání zastupitelstva 16. 6. 2022

Souhrn usnesení z 31. zasedání zastupitelstva 12. 5. 2022

Souhrn usnesení z 30. zasedání zastupitelstva 21. 4. 2022

Souhrn usnesení z 29. zasedání zastupitelstva 24. 3. 2022

Souhrn usnesení z 28. zasedání zastupitelstva 28. 2. 2022

Program zastupitelstva na rok 2022

Souhrn usnesení z 27. zasedání zastupitelstva 17. 1. 2022

Souhrn usnesení z 26. zasedání zastupitelstva 8. 12. 2021

Souhrn usnesení z 25. zasedání zastupitelstva 25. 10. 2021

Souhrn usnesení z 24. zasedání zastupitelstva 11. 8. 2021

Souhrn usnesení z 23. zasedání zastupitelstva 21. 6. 2021

Souhrn usnesení z 22. zasedání zastupitelstva 10. 5. 2021

Souhrn usnesení z 21. zasedání zastupitelstva 18. 2. 2021

Program zastupitelstva obce na rok 2021

Souhrn usnesení z 20. zasedání zastupitelstva 20. 1. 2021

Souhrn usnesení z 19. zasedání zastupitelstva 7. 12. 2020

Souhrn usnesení z 18. zasedání zastupitelstva 5. 10. 2020

Souhrn usnesení z 17. zasedání zastupitelstva 17. 8. 2020

Souhrn usnesení z 16. zasedání zastupitelstva 27. 7. 2020

Souhrn usnesení z 15. zasedání zastupitelstva 29. 6. 2020

Souhrn usnesení z 14. zasedání zastupitelstva 18. 5. 2020

Program zastupitelstva obce na rok 2020

Souhrn usnesení z 13. zasedání zastupitelstva 27. 2. 2020

Souhrn usnesení z 12. zasedání zastupitelstva 27. 1. 2020

Souhrn usnesení z 11. zasedání zastupitelstva 2. 12. 2019

Souhrn usnesení z 10. zasedání zastupitelstva 4. 11. 2019

Souhrn usnesení z 9. zasedání zastupitelstva 26. 8. 2019

Souhrn usnesení z 8. zasedání zastupitelstva 8. 7. 2019

Souhrn usnesení z 7. zasedání zastupitelstva 30. 5. 2019

Souhrn usnesení z 6. zasedání zastupitelstva 23. 4. 2019

Souhrn usnesení z 5. zasedání zastupitelstva 18. 3. 2019

Souhrn usnesení z 4. zasedání zastupitelstva 25. 2. 2019

Souhrn usnesení z 3. zasedání zastupitelstva 29. 1. 2019

Souhrn usnesení z 2. zasedání zastupitelstva 13. 12. 2018

Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva 1. 11. 2018

Volební období 2014-2018

Usnesení ze zastupitelstva 13. 11. 2014.pdf

Usnesení ze zastupitelstva 11. 12. 2014.jpg

Usnesení ze schůze zastupitelstva 29. 1. 2015.jpg

Usnesení ze schůze zastupitelstva 26. 2. 2015.jpg

Usnesení ze schůze zastupitelstva 7. 5. 2015.jpg

Usnesení ze schůze zastupitelstva 9. 7. 2015.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 24. 9. 2015.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 7.12.2015.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 29. 1. 2016.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 25. 2. 2016.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva z 7. 4. 2016.pdf 

Usnesení ze schůze zastupitelstva 16. 6. 2016.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 8. 9. 2016.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 8.12. 2016.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva z 26.1.2017.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 23.2.2017.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 27.4.2017.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 22.6. 2017.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 21.9. 2017.pdf 

Usnesení ze schůze zastupitelstva z 14.12.2017.pdf

 Usnesení ze schůze zastupitelstva z 25.1.2017.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva z 22.2.2018.pdf

Usnesení ze zasedání zastupitelstva z 24.5.2018.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 21.6.2018.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 25.9.2018.pdf