Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a kluby

Spolky a kluby

Doberští hasiči

Po založení sboru místní hasiči začínají vyvíjet činnost. Roku 1887 zasahují – pravděpodobně poprvé – při požáru domu čp. 52 v Dobrém. Od tohoto data zasahují při požárech v Dobrém i sousedních obcích, zúčastňují se požárních cvičení. V r. 1890 mají doberští hasiči 19-20 členů. Začínají se též projevovat jako kulturní činitelé v obci. Již r. 1887 pořádali první hasičský ples. Tyto plesy pokračovaly potom každým rokem, kromě r. 1889. Každoročně pořádají maškarní karneval, taneční zábavy, tradiční ostatkový průvod s hudbou, Doberskou pouť, pálení Čarodějnic, opékání kuřat nebo prasete. Účastní se hasičských soutěží s proměnlivými výsledky, pořádají různé brigády.  

20.června 1995 byla na útvar namontována vysílačka do TATRY 148-cisterny. Tímto opět významným krokem jsou hasiči přímo spojeni s profesionálními sbory jak v Rychnově n. Kn., tak i v Dobrušce. Zprovozněn byl ROBUR a zakoupen jiný na náhradní díly. Auto bylo rozebráno a náhradní díly uloženy do skladu nad zbrojnicí. V r. 1995 byla zhotovena nová pěkná střecha z hliníkového plechu nad zbrojnicí a Kovárnou. Při této akci byla zároveň nad zbrojnicí uzpůsobena půda jako sklad materiálu. Pro snadný přístup do skladu bylo zbudováno venkovní schodiště. V r. 1996 se konaly oslavy 110. výročí SDH v Dobrém, které se vydařily. Nyní je ve vlastnictví SDH požární vozidlo TATRA 148 CAS 32, které je garážováno ve vytápěné zbrojnici, 2 ks nových dýchacích přístrojů SATURN S-7, 3 ks přenosných vysílaček MAXON, vozidlovou radiostanici VR-21 a T-148 a svolávací systém ve zbrojnici u ROBURA, který umožňuje spuštění sirény z HZS v Rychnově n. Kněžnou. V r. 2001 bude zahájena přístavba zbrojnice pro CAS-32 a snad i tréninkového hřiště. 

Svaz dobrovolných hasičů Hlinné

SDH byl založený již v r. 1886 a má pro obec stále velký význam. Hlavní činností sboru není pouze zajištění majetku občanů před požárem, ale zejména možnost pro mladší obyvatele obce zapojit se užitečnou formou do činnosti v obci. Každý rok je pořádána v lednu Valná hromada,  kde je stanoven plán práce na celý rok. V tomto plánu nesmí chybět účast na okrskové soutěži a alespoň dvě kulturní akce. Zejména tyto akce jsou velice důležité pro malou obec. Velkou oblibu si získávají zejména sousedská posezení spojená s grilováním kuřat či opékáním selete. Pro SDH Hlinné byl rok 1999 vpravdě historický. Poprvé se členkami sboru staly ženy. V květnu 1999 bylo na členské schůzi přijato 11 nových členů, z toho 7 žen. Protože se jedná o mladé členy, kteří mají o činnost ve sboru zájem, dochází k oživení činnosti. Dalším potěšujícím faktem je nárůst členské základny. Ke konci r. 1999 bylo ve sboru 44 členů. Začátkem r. 2000 měl SDH nefunkční stříkačku, a proto byla zakoupena jiná PS 12 z roku 1981 v celkem solidním stavu, která byla opravena a je funkční. Počet členů v r. 2000 je již 48. V r. 2000 se poprvé v historii zúčastnilo družstvo žen  na okrskové soutěži. Snad se tím zahájila nová tradice v činnosti SDH. V r. 2001 byly do sboru přijati další 2 noví členové a počet se zaokrouhlil na 50. Každoročně se hasiči účastní brigád nebo je přímo sami organizují. Pravidelně se účastní okrskových soutěží. 

A ROCHA – Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.

A Rocha je mezinárodní křesťanská ochranářská organizace. Vznikla v 80. letech minulého století v Portugalsku a dnes je rozšířena do více jak 20 zemí světa. A Rocha znamená portugalsky „skála“. Česká A Rocha byla založena na Prachaticku v roce 2000. V roce 2002 se činnost přesunula do východních Čech.

V údolí Zlatého potoka zakoupila A Rocha bývalou tkalcovnu, kterou postupně přestavuje v ekologické centrum a okolí ekocentra přetváří v Ukázkovou přírodní zahradu, certifikovanou v roce 2019.

Pro žáky a studenty nabízíme ekologické výukové programy spojené s praktickými ukázkami v terénu, přírodovědné kluby pro děti a tábory. V ekocentru pořádáme přednášky, výstavy, kurzy, koncerty, zábavné soutěže, naučné vycházky a ptačí festivaly. Poskytujeme poradenskou činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny. Pronajímáme prostory ekocentra. V přírodní zahradě pozorujeme a kroužkujeme ptáky, které celoročně přikrmujeme. Lidé se zde mohou aktivně zapojit nebo si odpočinout a hledat nové síly a podněty pro svůj život.

Ve spolupráci s obcemi, místními farmáři i jednotlivci se podílíme na praktických opatřeních v ochraně přírody např: vysazování bylinných a keřových porostů, stromů, budování tůní, vyvěšování budek pro doupné ptáky.

Vyhlížíme dobrovolníky ke spolupráci pro přírodu a štědré dárce.

www.arocha.cz

Myslivci

Obhospodařují honitbu na výměře 1800 ha na katastrálních územích Dobré, Hlinné, Kamenice, Rovné a Deštné (část). Ve spolku je v r. 1995 24 členů a 2 adepti. Pořádány jsou 4 hony ročně. V r. 1996 je ve spolku 26 členů a 1 adept. Pravidelně je v zimním období prováděno přikrmování zvěře v 29 krmelcích.Pro výkon práva myslivosti je vybudováno 23 posedů a 15 kazatelen. Ke schůzové a společenské činnosti slouží chata „Živina“ a chatka v lese Tulešov zvaná „Tulešajda“. Jsou pořádány zvěřinové hody na chatě „Živina“, které mají neočekávaný ohlas. V r. 1997 má spolek 26 členů, rozloha honitby činí 668 ha lesa a 1804 ha zemědělské půdy.

Včelaři

V roce 2000 mají včelaři 33 členů z Dobrého, Hlinného, Rovného, Kamenice, Horního Spáleniště, Mastů a Bílého Újezda, kteří ošestřovali 346 včelstev veskrze na včelnicích s rámovou mírou 39 x 24 cm. Zakoupeny byly 2 přístroje na ošetření aerosolem, místo dosavadní fumigace (zakouření). U včel se projevila varóza. Včely s poškozenými křidélky padají z letáku na zem a hynou. V r. 2001 byl včelařský rok z těch slabších (10-15 kg), byla značná nemocnost.

Zahrádkáři

Zaměřují se na propagaci správného pěstování rostlin, jejich ochranu a hnojení pomocí přednášek a promítání filmů i praktickými ukázkami. Velmi oblíbené jsou zájezdy, které zahrádkáři pořádají pro poučení i zábavu. Do práce ZO se dobře zapojují zahrádkáři z Kounova a Bačetína.

Klub žen

Jde o malou neziskovou organizaci sdružující ženy z obce Dobré. V roce 1997 měl klub 39 členek (největší počet členek byl až 104).

Činnost Klubu žen:

  • Zprostředkování kuchyňského zboží
  • Kosmetické přednášky
  • Pečení perníků na DVD při ZŠ Dobré
  • Blahopřání jubilantkám
  • Návštěvy divadel
  • Akce pro děti
  • Brigády
  • Příjemná posezení apod.

V r. 2000 bylo v klubu 47 členek, pořádaly dětský karneval ve velkém víceúčelovém sále „Pentagon“. Další velkou akcí bylo Loučení s prázdninami na koupališti ve spolupráci s hasiči, pořádaly velkou Mikulášskou zábavu. Ke 12.10.2001 bylo v Klubu žen 41 členek.