Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotazník k rozvoji obce 2018

Dotazník k rozvoji obce 2018

 

Výsledek dotazníkového šetření k rozvoji obce 2018

 

Vážení spoluobčané,

nově zvolené zastupitelstvo obce připravuje přehled zamýšlených akcí, kterým by se obec měla v novém volebním období věnovat. Hlavním vodítkem pro rozhodování o prioritách by měly být potřeby Vás, občanů.

Z toho důvodu Vás žádáme, abyste využili tuto příležitost a vyplněním dotazníku přispěli k lepšímu povědomí zastupitelů obce o Vašich přáních a potřebách. Výsledky ankety budou významným vodítkem při rozhodování o budoucnosti naší obce.

Při vyplňování dotazníku, prosíme, postupujte v souladu s uvedenými instrukcemi. Tzn. vždy zaškrtněte maximálně tolik odpovědí, kolik je v dané otázce maximálně možné, aby bylo možné zacílit jednotlivé priority rozvoje. V případě, že u některé z otázek vyberete možnost ,,Jiné“, slovně specifikujte Vaši odpověď, aby bylo jasné, co výběrem této odpovědi myslíte.

Dotazník je anonymní a je určen pro všechny obyvatele obce Dobré a jejich místních částí, kteří dosáhli věku 15-ti let. Konečný termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je stanoven na pátek 14. prosince 2018, přičemž odevzdání je možné jedním z následujících způsobů:

1) Vyplněním a odesláním elektronické verze dotazníku

2) Vyplněním a odevzdáním listinné verze na následujících místech (listinná verze bude distribuována do Vašich schránek, příp. je možnost si ji vyzvednout na Obecním úřadě, pokud se k Vám listinná verze nedostane):

Dobré – obecní úřad,

Hlinné – Bc. Daniela Pohlová,

Kamenice – Václav Melichar,

Rovné – Josef Verner.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a projevený zájem.

 

Ing. Tomáš Vidlák,

starosta obce