Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Program rozvoje obce

Program rozvoje obce 2019-2026

Program rozvoje obce Dobré je strategickým dokumentem, který stanovuje rozvojové priority obce Dobré pro období let 2019 až 2026. Jedná se o dokument, který je ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, základním plánovacím dokumentem obce. Důvodem jeho vzniku byla potřeba stanovit plán rozvoje obce pro další období, na jehož základě bude mít obec možnost efektivně využívat finanční zdroje obce - zejména prostředky, které obec získává ze státního rozpočtu a z vlastní činnosti, ale také prostředky z různých dotačních titulů.

Při tvorbě tohoto dokumentu bylo využito současných strategických dokumentů obce, zejména rozpočtu obce z minulých let, územního plánu obce, údajů o aktuálním dění v obci, představ občanů o dalším rozvoji obce na základě provedeného deníkového šetření a také informací o předpokládaných potřebách, které bude třeba v budoucnosti řešit.

Program rozvoje obce představuje hlavní problémy a předpoklady obce a stanovuje možná řešení. Dále formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Je podkladem pro rozhodování orgánů obce v záležitostech budoucího rozvoje obce a v neposlední řadě zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (dotací apod.).

Program rozvoje obce 2019-2026 (verze schválená zastupitelstvem obce dne 25.2. 2019)