Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotační projekty

Dotační projekty

 

Královéhradecký kraj   logo KHK

Poskytl:

2023 - dotaci ve výši 600 000,- Kč na realizaci projektu ,,Dobré - Strakovec, vylepšení místní komunikace - I. etapa"

2022 - dotaci ve výši 200 000,- Kč na realizaci projektu ,,Přístavba II. stupně základní školy v Dobrém"

2020 - dotaci ve výši 297 476,- Kč na realizaci projektu ,,Dobré - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním"

2020 - dotaci ve výši 162 000,- Kč na zpracování projektové dokumentace s názvem Posílení zdrojů vodovodu Dobré, lokalita Dobré a Kamenice

2019 - dotaci ve výši 716 000,- Kč na realizaci projektu Modernizace obecní návsi a vodní nádrže

2019 - dotaci ve výši 20 000,- Kč na realizaci projektu Navýšením počtu strojníků k vyšší akceschopnosti JSDH obce Dobré

2017 - dotaci ve výši 20 000,- Kč na zvýšení akceschopnosti JPO.

2016 - finanční dar ve výši 15 000,- Kč na Den obce Dobré a oslav 130let hasičského sboru.

2016 - dotaci 300 000,- Kč na pískovcové solitéry a osázení stromů a keřů v okolí požárních nádrží v Dobrém

2016 - dotaci 200 000,- Kč na opravu hasičské zbrojnice a zámkové dlažby u zbrojnice

Dotaci 400 000,- Kč na "Úpravu stávající vodní nádže v centru obce Dobré."

Dotace na pořízení územního plánu v r. 2014/2015
ve výši 150 000,- Kč. Celkové náklady 320 000,-

Dotace na úhradu úroků z úvěru v r. 2014 ve výši
20 000,- Kč celkové náklady 40 000,- Kč

Dotace na r. 2012/2013
Propojení vodovodů Rovné a Kamenice 1 558 000,- Kč.
Celkové náklady 2 757102,40 Kč

 

Ministerstvo pro místní rozvoj MMR

Poskytlo:

2021 až 2022 - dotaci ve výši 16 129 717,- Kč na realizaci projektu ,,7 BJ - Dobré" v rámci podprogramu ,,Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (2020)"

2021 - dotaci ve výši 664 000,- Kč na realizaci projektu ,,Aktivitou ke zdravější obci" v rámci podprogramu ,,Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2021"

2019 až 2020 - dotaci ve výši 12 719 786,- Kč na realizaci projektu ,,5 BJ - Obec Dobré" v rámci podprogramu ,,Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (2018)"

 

Ministerstvo vnitra GŘ HZSMV

Poskytlo:

2020 - dotaci ve výši 450 000,- Kč na realizaci projektu ,,Dobré - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním"

 

Integrovaný regionální operační program IROP

Obec Dobré - pořízení techniky pro JSDH

Rekonstrukce odborné učebny - dílny ZŠ Dobré

 

Program rozvoje venkova PRVlogo.jpg

Lesní stezka Dobré

 

Operační program Zaměstnanost OPZ

Veřejně prospěšné práce 2018

 

ŠKODA AUTO a.s. SKODA

Poskytla:

2019 - finanční dar ve výši 100 000,- Kč za účelem podpory dopravní bezpečnosti v obci Dobré v rámci programu ,,Podpora Kvasinska"

2019 - finanční dar ve výši 60 000,- Kč na realizaci projektu ,,Sociální opatření v rámci bezpečnosti v obci Dobré" v rámci grantového programu ,,GrP Dopravní bezpečnost v obcích"