Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Umístění stanovišť zvláštních sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů na směsný a tříděný odpad

 

Místní část DOBRÉ

Stanoviště č. 1: vedle požární nádrže v centru (papír, sklo, plasty, textil, směsný komunální odpad)

Stanoviště č. 2: u výjezdu od č.p. 141 (papír, sklo, plasty)

Stanoviště č. 3: u transformátoru po č.p. 124 (sklo, plasty)

Stanoviště č. 4: u hřbitova (směsný komunální odpad, plasty)

Stanoviště č. 5: areál kompostárny (biologický odpad, kovy, papír, sklo, plasty, směsný komunální odpad a objemný odpad)

 

Místní část HLINNÉ

Stanoviště č. 1: u hasičské zbrojnice (papír, sklo, plasty)

 

Místní část KAMENICE

Stanoviště č. 1: u bývalého obchodu č.p. 33 (papír, sklo, plasty)

Stanoviště č. 2: u autobusové čekárny na Žákovci (směsný komunální odpad)

 

Místní část ROVNÉ

Stanoviště č. 1: pod vjezdem k bývalému kravínu (sklo, plasty)

 

Místní část ROVENSKÉ ŠEDIVINY

Stanoviště č. 1: parkoviště před Prázovou boudou (směsný komunální odpad)

 

SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI DOBRÉ V ROCE 2022

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Základní sazba poplatku: 850,- Kč

Úleva z poplatku: Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:
a) se déle než 9 po sobě jdoucích měsíců v příslušném kalend. roce zdržuje mimo území obce, a to ve výši 400,- Kč,
b) v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku, a to ve výši 250,- Kč,
c) v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 15 let, a to ve výši 250,- Kč,
d) studuje v denní či prezenční formě studia a je v průběhu studia ubytována mimo území obce, a v příslušném kalendářním roce dosáhne nejvýše 26 let, a to ve výši 250,- Kč.

Poplatník: 1) fyzická osoba přihlášená v obci nebo b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Splatnost poplatku: do 30.4. 2022 v hotovosti na obecním úřadě či bankovním převodem. Svozové známky se od roku 2022 již nebudou vylepovat.

 

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

 

Místní části: DOBRÉ, HLINNÉ, KAMENICE a ROVNÉ

Svoz bude provádět společnost Marius Pedersen a.s. každý sudý pátek (periodicita 1x 14 dnů) v těchto termínech:

Pátek 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 30.12. 2022

 

Místní části: CHMELIŠTĚ a ŠEDIVINY

Svoz budou provádět pracovníci obce společně s pytlovým svozem s periodicitou 1 x měsíčně v těchto termínech:

Pondělí 3.1. 2022, Pátek 28.1., 25.2., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6., 15.7., 12.8., 9.9., 7.10., 4.11., 2.12. 2022

Pro občany z těchto místních částí jsou navíc určeny černé kontejnery na Prázově boudě a v Dobrém. 

 

PYTLOVÝ SVOZ PLASTŮ A NÁPOJOVÝCH KARTONŮ

 

Místní části: DOBRÉ, HLINNÉ, KAMENICE a ROVNÉ

Svoz bude probíhat každý sudý pátek s výjimkou 1. a 24. svozu, které proběhnou v pondělí 3.1. 2022 a v pondělí 21.11. 2022 (periodicita 1x 14 dnů) v těchto termínech:

Pondělí 3.1. 2022, Pátek 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., Pondělí 21.11., 2.12., 16.12. 2022

 

Místní části: CHMELIŠTĚ a ŠEDIVINY

Svoz bude probíhat s periodicitou 1 x měsíčně v těchto termínech:

Pondělí 3.1. 2022, Pátek 28.1., 25.2., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6., 15.7., 12.8., 9.9., 7.10., 4.11., 2.12. 2022

 

Tímto žádáme občany, aby naplněné pytle nejpozději v pátek ráno (do 6:00 hodin) umístili ke komunikaci.

 

I nadále pro občany zůstává možnost plasty a nápojové kartóny vhazovat do barevně označených kontejnerů na sběrných místech či je v otevírací době vozit do areálu kompostárny v Dobrém.

 

V případě potřeby je možné pytle bezplatně vyzvednout na obecním úřadě či v termínu svozu u posádky aut.

 

SVOZ JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ

Svoz jedlých olejů a tuků zajišťuje společnost Marius Pedersen a.s. společně se svozem směsného komunálního odpadu. Použitý potravinářský olej a tuk v uzavřené čiré PET lahvi položte na sběrnou nádobu určenou ke svozu směsného komunálního odpadu.

 

BIOLOGICKÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU, OBJEMNÝ ODPAD, KOVY, PAPÍR A SKLO, NEBEZPEČNÝ ODPAD

Tyto druhy odpadů je možné odevzdávat v areálu kompostárny ve vyhrazené provozní době pro veřejnost:

Sobota v období březen-listopad v čase 9-11 hodin: 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 2.4., 9.4., 16.4., 23.4., 30.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6., 11.6., 18.6., 25.6., 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7., 6.8., 13.8., 20.8., 27.8., 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11. 2022. 

Úterý v období duben-říjen v čase 14-17 hodin: 5.4., 12.4., 19.4., 26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5., 7.6., 14.6., 21.6., 28.6., 12.7., 19.7., 26.7., 2.8., 9.8., 16.8., 23.8., 30.8., 6.9., 13.9., 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10., 25.10. 2022.

 

Mimo uvedenou provozní dobu pouze po telefonické dohodě s vedoucím p. Petrem Prázou na čísle 606 639 457.

 

Papír (modrá nádoba) a sklo (zelená nádoba) v menším objemu je možné navíc odkládat do zvláštních sběrných nádob, které jsou rozmístěny po jednotlivých místních částech (Dobré, Hlinné, Kamenice, Rovné) v rámci sběrných hnízd.

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je dále zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obce, v místním rozhlase a na webových stránkách obce.

 

JAK SPRÁVNĚ NAKLÁDAT S JEDNOTLIVÝMI DRUHY ODPADŮ

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Cílem je co nejvíce snížit objem směsného komunálního odpadu. Do černých nádob patří veškerý odpad, který zůstane po vytřídění všech ostatních složek do nádob určených pro tříděný odpad. V místních částech Dobré, Hlinné, Kamenice a Rovné ke svozu směsného odpadu využíváme popelnice svážené společností Marius Pedersen a.s. 1 x za 14 dnů, v místních částech Chmeliště a Šediviny ke svozu směsného odpadu využíváme černé pytle, které sváží pracovníci obce 1 x za měsíc. Černé kontejnery na stanovištích na Prázově boudě a v Dobrém jsou určeny pro ty občany a chalupáře, kteří nejsou na svozové trase společnosti Marius Pedersen a.s. a nemohou mít popelnici a nemají kam odkládat směsný komunální odpad. Černé kontejnery nejsou určeny pro uskladnění velkoobjemového odpadu, k tomu slouží kontejner v areálu firmy KERSON spol. s r.o. Černé kontejnery zároveň neslouží pro odpady vzniklé podnikáním, tedy ani odpady z různých chat, chalup či bytů, které pronajímáte.

 

Patří sem: maso, kosti, sáčky z vysavače, smetky, popel, hygienické pomůcky, běžné žárovky, čistící utěrky a houby, keramika a porcelán, trus zvířat, silně špinavé a mastné obaly

 

Nepatří sem: úsporné žárovky a zářivky, stavební odpad, vyřazená elektronika

 

PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY

Pro třídění plastů a nápojových kartonů primárně využíváme pytlový svoz, který je v různé periodicitě zajištěn ve všech místních částech. Pytle si je možné bezplatně vyzvednout na obecním úřadě či v termínu svozu u posádky aut. Žluté kontejnery rozmístěné na jednotlivých sběrných místech jsou pouze doplňkem a měly by být využívány minimálně, neboť cílem obce je, aby tyto kontejnery byly plně nahrazeny pytlovým svozem. V žádném případě nevhazujeme naplněný žlutý pytel s plastem do kontejneru na plast, k tomu tento pytel není určený! Pet lahve a nápojové kartony před vhozením do pytle či kontejneru pořádně sešlápneme, aby se do pytle či kontejneru vešlo co největší množství tohoto tříděného odpadu! V případě, že disponuji větším množstvím tohoto odpadu či je kontejner plný, tak ho ve stanovené provozní době odvezu do areálu firmy KERSON spol. s r.o., ale v žádném případě nenechávám odpad mimo sběrnou nádobu!

 

Patří sem: pet lahve, nápojový karton, sáčky, tašky, fólie, polystyren, plastové obaly od potravin (kelímky, vaničky apod.), plastové obaly od drogerie (mýdlo, čistící prostředky, kosmetika apod.), CD/DVD obaly, strečové fólie

 

Nepatří sem: linoleum, PVC, pryžové výrobky, molitan, videokazety, obaly od olejů nebo silně znečištěné od jídla, obaly od nebezpečných látek

 

PAPÍR A SKLO

Pro třídění papíru využíváme modré kontejnery a pro třídění skla využíváme zelené kontejnery rozmístěné na jednotlivých sběrných místech. V případě, že disponuji větším množstvím tohoto odpadu či je kontejner plný, tak ho ve stanovené provozní době odvezu do areálu firmy KERSON spol. s r.o., ale v žádném případě nenechávám odpad mimo sběrnou nádobu! Papírové krabice, obaly a kartony před vhozením do kontejneru řádně sešlapeme či rozřežeme na menší kousky, aby se do kontejneru vešlo co největší množství tohoto odpadu!

 

Do modrého kontejneru na papír patří: noviny, časopisy, letáky, knihy, brožury, katalogy, kancelářský a balicí papír, čisté papírové obaly, karton a papírová lepenka

 

Do modrého kontejneru na papír nepatří: znečištěný papír, voskovaný papír, nápojový karton, papírové kapesníky a ubrousky, pauzovací papír, úhlový papír (kopírák), pořadače s kovovými komponenty 

 

Do zeleného kontejneru na sklo patří: lahve od nápojů, zavařovací sklenice, flakony, tabulové sklo

 

Do zeleného kontejneru na sklo nepatří: porcelán, keramika, drátěné sklo, zrcadla, varné sklo, zářivky, výbojky, běžné žárovky, televizní obrazovky a monitory 

 

BIOLOGICKÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU, OBJEMNÝ ODPAD, KOVY, NEBEZPEČNÝ ODPAD

Pro třídění těchto druhů odpadů využíváme kontejnery umístěné v areálu firmy KERSON s.r.o., kde je možné tyto odpady odevzdávat ve vyhrazené provozní době pro veřejnost. V žádném případě nenavštěvuji areál této soukromé firmy svévolně mimo vyhrazenou provozní dobu pro veřejnost! Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích.

 

 

Cílem obce Dobré je co nejvíce ZVÝŠIT podíl TŘÍDĚNÉHO odpadu a co nejvíce SNÍŽIT produkci SMĚSNÉHO komunálního odpadu, což má a do budoucna bude mít ještě daleko větší vliv na výdaje související s odpadovým hospodářstvím v obci. Nebuďme lhostejní a CO NEJVÍCE TŘIĎME, neboť jinak to zaplatíme my všichni, ať už zvýšením místního poplatku, nebo z rozpočtu obce, který je všech našich občanů!

 

Je nutné zamyslet se nad tím, co vše odhazujeme do směsného komunálního odpadu (SKO), a to zejména s ohledem na váhu odpadu! Pokud např. budeme i nadále do SKO odkládat větve, zeleň či listí, když veškeré tyto druhy odpadů patří do biologického odpadu, tak budeme vykazovat velké množství směsného komunálního odpadu, za které si každoročně čím dál více připlatíme !!!