Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Současnost

Současnost

Dobré od Langrů

FARA

FaraZačala se stavět v r. 1788 a po dokončení sloužila jako příbytek pro doberské faráře. V r. 1936 byl na faru zaveden vodovod  a v r. 1940 se přistoupilo k nutným opravám, protože stav budovy byl značně poničený. Opravy pokračovaly i v r. 1943. Od r. 1961 zůstala fara neobsazena. V r. 1957 byla na faře do jedné místnosti umístěna jedna třída ZŠ. V r. 1961 byla budova fary zadaptována pro MŠ s celodenním provozem, který byl zahájen v dubnu.

V roce 1964 byla budova fary zařazena mezi kulturní památky státu. V r. 1982 se MŠ přestěhovala do nového a na faru se přestěhovala v r. 1983 místní knihovna. V r. 1984 se prováděla generální oprava, která stála cca 150.000,-- Kč. Část hradil památkový úřad, část farníci. Práce v rozsahu 1600 hodin provedli občané pod vedením V. Dyntery z Rovného. Od r. 1995 je na faře kromě knihovny i soukromý byt.

ProdejnaNÁKUPNÍ STŘEDISKO

Výstavba nákupního střediska proběhla částečně podle plánu. Vzhledem k rozsahu povodní nebylo možno z finančních důvodů dokončit celou plánovanou stavbu. Proto bylo obecním zastupitelstvem rozhodnuto, že bude vybudována část přízemí, tj. obchod, kterému hrozilo ve starých prostorách uzavření z hygienických důvodů. Zde bylo celkem investováno 7.325 tis. Kč. Pozastavena byla výstavba restauračního zařízení v patře.

HOSPODA

Hospoda

 

 

 

 

 

 


ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠkolaDo r. 1995 byla ředitelkou školu p. B. Remešová, která v r. 1995 odešla do důchodu. Za jejího vedení se ve škole provedlo mnoho změn k lepšímu. K 1.11.1995 byla jmenována novou ředitelkou J. Netíková. Ta odešla do důchodu v r. 2000 a na její místo nastoupila p. Blanka Pekařová. V r. 1998 byla škola zasažena povodní. Musela se upravit suterénní třída, šatna a kuchyňka. V místnostech jsou nové podlahy,omítky i nátěry. Do provozu byla uvedena nová tělocvična.

Škola pravidelně pořádá různé akce, např. zájezdy, maškarní masopustní průvod žáku ZŠ i MŠ, projekt „Zdravá výživa“, navázání úzké spolupráce s dánskou školou v Kodani, doberské výtvarné dny, školní ples, sportovní akce.

ŠkolaMateřská škola se skládá ze dvou oddělení, která jsou zpravidla plně obsazena. Budova školy je umístěna krásné přírodě Orlického podhůří. Je pěkná, z jižní a západní strany má plastová okna, ze severní a východní strany jsou okna nově natřená v r. 1998. Nově natřeno je i plechování na střeše. Vybavení je neustále vylepšováno a doplňováno v zájmu hygieny a zájmů dětí.

Nemohou se využívat balkóny na cvičení, terasa, dopravní hřiště z důvodu havarijního stavu. Na jejich opravu nejsou zatím potřebné finanční prostředky. V r. 2001 byla vybudována nová plynová kotelna a rozvod vodovodních trubek od kotelny k hlavnímu rozvodu. Na schodiště bylo položeno nové lino. Je zde počítač pro předškoláky. O prázdninách proběhla rekonstrukce topení a malovala se 1. oddělení MŠ.