Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočty a finanční dokumenty > Rozpočet - archiv > Rozpočet roku 2008

Rozpočet roku 2008

Plnění rozpočtu k 31.12. 2008

Příjmy

Schválený
rozpočet v Kč

Upravený
rozpočet
plnění v Kč
DPFO - závislá činnost

1 400 000

1 400 000

1 351 923

DPFO - sam. výděleč. činnost

220 000

305 000

319 120

DPFO - kapitálové výnosy

81 000

111 000

114 096

daň z příjmu právnických osob

1 470 000

217 000

1 970 529

daň z příjmu právnických osob - obec

150 000

 

152 880

daň z přidané hodnoty

2 400 000

2 500 000

2 827 355

příjem za odnětí pozemků

0

 

3 934

poplatky za komunální odpad

350 000

364 500

370 147

poplatky ze psů

10 000

 

12 850

popl. z užívání veřejného prostranství

15 000

 

15 010

poplatky za ubytování

2 000

 

2 650

správní poplatky

35 000

 

8 620

daň z nemovitosti

410 000

 

45 450

dotace ze státního rozpočtu

225 260

 

225 260

nein. dotace ze státního rozpočtu

0

120000

120 000

nein. dotace ze SR    

124 377

neinvestiční dotace od KÚ   85590

85 590

pronájem pozemků

300 000

 

394 388

prodej pozemků

150 000

 

263 581

obchod - nájemné

44 000

 

44 880

vodné

45 000

 

66 527

sportovní zařízení v majetku obce - nájemné SK,
+ koupaliště


100 000

 


95 000

byty - nájemné

45 000

 

49 819

nájmené z nebytových prostor

43 000

 

45 962

nájemné z hrobů

20 000

 

19 800

dobývací prostor

140 000

 

1 911

činnost místní zprávy

10 000

 

52 165

zpětný odběr odpadů    

25 724

ostat. nedaňové příjmy

0

 

17 686

prodej dlouhodobý hmot, majetek

0

 

0

přijaté dary    

165 000

úroky

10 000

 

27 244

Celkem

7 679 260

 

9 184 684

Stavy bankovního účtu k 31.12.2008  
Komerční banka

3 130 489,31

Poštovní spořitelna

23 614,35

Výdaje schválený
rozpočet v Kč
upravený
rozpočet
plnění v Kč
obchod

110 000

 

78 849

silnice

50 000

 

53 591

pitná voda

50 000

 

45 000

kanalizace

30 000

 

87 499

mateřská škola

840 000

 

840 000

základní škola

830 000

 

870 000

knihovny

11 000

 

13 720

obecní kronika

10 000

 

3 724

obnova kulturních hodnot    

0

Zál. sdělovacích prostředků

20 000

 

29 670

kulturní komise - věcné dary

15 000

 

16120

kulturní komise - ostatní výdaje

100 000

 

144 896

sport. zař. v majetku obce - oprava koupaliště    

298 800

tělovýchova

270 000

 

298 800

dar zahrádkáři

5 000

 

5 000

zdravotní středisko

25 000

 

16 120

byty

15 000

 

4 808

nebytové hospodářství

0

 

0

veřejné hospodářství

520 000

 

251 660

hřbitov

12 000

 

12 085

komunální služby

420 000

 

358 704

svoz odpadu

500 000

 

507570

veřejná zeleň

70 000

 

142 783

hasiči

130 000

 

137140

zastupitelské orgány

850 000

 

877 013

místní správa

0

 

0

platy zaměstnanců

250 000

 

224 984

ostatní osobní výdaje - platy dohoda

15 000

 

16 200

pojistné na soc. zabezpěčení

90 000

 

87 425

pojistné na zdrav. pojištění

40 000

 

34727

pojistné na úrazové pojištění

4 000

 

1 546

knihy učební, pomůcky, tisk

35 000

 

54 780

drobný dlouhodobý majetek

50 000

 

12 551

nákup materiálu

10 000

 

15 571

plyn

32 000

 

57 943

elektrická energie

45 000

 

72 883

služby pošt

8 000

 

6 283

služby telekomunikací

40 000

 

39 665

služby penežních ústavů

43 000

 

70 182

konzultace, poradenské a právní služby

20 000

 

0

školení a vzdělávání

3 000

 

6 320

nákup ostatních služeb

120 000

 

180 140

opravy a udržování

0

 

36 574

programové vybavení    

1 385

cestovné

3 000

 

3 186

pohoštění

0

 

0

pokladna

 

 

0

neinvestiční příspěvky a náhrady

0

 

308 485

nein. transfery občan sdružením

12 000

 

1 000

neinvestiční transfery obcím

6 000

 

3 000

nákup kolků

3 000

 

2 000

platby daní a poplatků

53 000

 

32 219

úhrady sankcí

 

 

997

dary obyvatelstvu

 

 

15 000

nákup dlouh. nehmot. majetku

0

 

42 447

budovy, haly, stavby

1 488 760

 

3 073 685

umělecká díla - znak, prapor

 

 

30 000

pozemky

0

 

40 801

výpočetní technika    

18 501

volby

 

 

63 703

příspěvek DSO , MAS

13 500

 

25 302

služby bank

12 000

 

51646

daň právnických osob - daň

150 000

 

152 880

ostatní výdaje

0

   
Celkem

7 679 260

 

9 656 210