Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočty a finanční dokumenty > Rozpočet - archiv > Rozpočet roku 2007

Rozpočet roku 2007

Příjmy

schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v Kč
DPFO - závislá činnost 1 160 000
1 305 885
DPFO - sam. výděleč. činnost 180 000
218 516
DPFO - kapitálové výnosy 70 000
83 576
Daň z příjmů právnických osob 1 320 000
1 373 027

Daň z příjmů právnických osob - obec

vratka DSO

160 000


 

131 580

156 720

131 580

Daň z přidané hodnoty

nein. transfery ze SR

Investiční transfery ze SR

2 150 000

 

 


 

500 000

7 000 000

2 297 670

500 000

7 000 000

poplatky za odvoz odpadů 350 000
364 984
poplatky ze psů 10 000
12 000
popl. za užívání veřejného prostranství 5 000
14 760
poplatky z ubytování 2 000
1 495
popl. z provozu VHP 5 000
8 673
správní poplatky 60 000
32 430
Daň z nemovitostí 360 000
413 330
Dotace ze státního rozpočtu 237 140
237 140
pronájem pozemků 300 000
348 340
Obchod - nájemné 46 000
143 231
Vodné 80 000
28 860
Sportovní zařízení v majetku obce nájemné SK + koupaliště 100 000
105 000
byty - nájenmé 30 000
34 000
nájemné z nebytových prostor 43 000
44 562
nájemné z hrobů 33 000
35 260
dobývací prostor 210 000
173 294
prodej pozemků

5 640
prodej dlouhodobý hmot. majetek

15 900
činnost místní správy 8 000
12 409

úroky

přijaté dary

 

7 000

143 000

19 784

143 000

 

Výdaje

schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet plnění v Kč
ochrana lesních porostů


14 960

14 960
obchod 10 000
2 938
silnice 150 000

 

39 781
ostat. komunikace ( chodníky) 600 000
470 000
0
pitná voda 50 000
0
kanalizace 30 000
50 000
46 252
mateřská škola 830 000
830 000
základní škola 810 000
890 000
890 000
knihovny 20 000
10 047
obecní kronika 35 000
4 509
místní kulturní památky 0
0
kulturní komise - věcné dary 15 000
14 510
kulturní komise - ostatní výdaje 45 000
39 025
tělovýchova 270 000
270 000
územní plánování 30 000
160 000
178 500
zdravotní středisko 25 000
20 608
byty 10 000
14 118
nebytové hospodářství

917
veřejné osvětlení 150 000
155 750
komunální služby 370 000
390 000
420 509
svoz odpadu 480 000
501 980
hřbitov 15 000
0
veřejná zeleň 150 000
67 005
hasiči 125 000
137 468
zastupitelské orgány 790 000
823 968
místní správa

0
platy zaměstnanců 190 000
250 000
241 248
ostatní osobní výdaje - platy dohoda 20 000
18 200
pojistné na soc. zabezpečení 80 000
93 772
pojistné na zdravotní pojištění 30 000
37 283
pojistné na úrazové pojištění 5 000
3 563
knihy učební, pomůcky, tisk 30 000
38 532
drobný dlouhodobý majetek 28 000
50 000
62 095
nákup materiálu 10 000
11 382

elektrická energie

plyn

50 000


 

32 000

37 202

29 732

služby pošt 8 000
4 184
služby telekomunikací 35 000
41 362
služby peněžních ústavů 45 000
42 662
konzultace, poradenské a právní služby 102 640
20 332
školení a vzdělávání 2 000
0
nákup ostatních služeb 50 000
215 000
135 707
opravy a udržování 10 000
0
cestovné 3 000
1 119
pohoštění 1 000
00
neinvestiční příspěvky a náhrady 10 000
17 183
nein. transfery občan sdružením

10 500
10 500
neinvestiční transfery obcím 2 500
2 500
nákup kolků 2 000
6 500
6 500
platby daní a polatků 25 000
67 228
nákup dloh. Nehmot. majetku

66 616
budovy, haly , stavby

11 126 437

pozemky

výpočetní technika

projektová dokumentace

650 000

 


 

15 000

325 530

873 340

15 000

275525

vratka - volby do zastupitelstva obce

26 899
příspěvek DSO 50 000
113 484
služby bank 22 000
22 684
daň právnických osob - daň 160 000
156 720
ostatní výdaje 300 000
0