Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočty a finanční dokumenty > Rozpočet - archiv > Rozpočet roku 2005

Rozpočet roku 2005

Příjmy

schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v Kč
DPFO - závislá činnost 1 050 000 1 050 000 1 063 833
DPFO - sam. výděleč. činnost 280 000 530 000 567 893
DPFO - kapitálové výnosy 74 060 154 060 134 515
Daň z příjmů právnických osob 1 150 000 1 150 000 1 177 823
Daň z příjmů právnických osob - obec 200 000 200 000 188 400
Daň z přidané hodnoty 1 775 070 1 985 070 2 046 699
poplatky za odvoz odpadů 300 000 300 000 298 161
poplatky ze psů 8 000 8 000 10 250
popl. za užívání veřejného prostranství 5 000 5 000 2 000
poplatky z ubytování 2 000 2 000 970
popl. z provozu VHP 2 000 2 000 3 455
správní poplatky 2 000 37 000 56 970
Daň z nemovitostí 355 000 355 000 382 376
Dotace ze státního rozpočtu 235 650 235 230 235 260
ostatní neinvestiční dotace ze SR
75 611 75 611
neinvestiční dotace od krajů
9 890 9 890
pronájem pozemků 300 000 300 000 298 550
Obchod - nájemné 47 680 47 680 47 280
Vodné 200 000 230 000 247 121
Sportovní zařízení v majetku obce nájemné SK + koupaliště 50 000 50 000 50 000
byty - nájenmé 61 180 61 180 43 545
nájemné z nebytových prostor 46 800 46 800 61 310
nájemné z hrobů 95 000 77 000 78 300
dobývací prostor 200 000 200 000 168 503
prodej pozemků 30 000 15 000 12 108
prodej dlouhodobý hmot. majetek

32 000
činnost místní správy 11 960 11 960 11 597
úroky 7 000 7 000 8 095

 

Výdaje

schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet plnění v Kč
neivestiční dotace fyzickým osobám

2000
neinvestiční dotace práv. osobám

75611
obchod 20 000 27 000 28 308
silnice 310 000 400 000 363 344
ostat. komunikace ( chodníky)


pitná voda 250 000 250 000 216 300
kanalizace 50 000 50 000 8 575
mateřská škola 780 000 780 000 780 000
základní škola 650 000 650 000 667 395
knihovny 27 000 27 000 28 951
obecní kronika 43 400 43 400 28 007
místní kulturní památky 50 000 50 000 47 046
záležitosti zdělovacích prostředků

7 350
zájmová činnost v kultuře

1 400
kulturní komise - věcné dary 8 000 14 000 14 058
kulturní komise - ostatní výdaje 17 000 26 000 35 229
tělovýchova 550 000 550 000 318 911
územní plánování


zdravotní středisko 20 000 20 000 18 455
byty 25 000 25 000 19 646
nebytové hospodářství

3 873
veřejné osvětlení 250 000 250 000 146 404
komunální služby 1 223 000 1 223 000 357 575
svoz odpadu 400 000 440 000 500 870
hřbitov 10 000 10 000 2 975
veřejná zeleň 181 000 181 000 169 494
hasiči 106 550 116 390 103 694
zastupitelské orgány 833 000 833 000 754 733
místní správa


platy zaměstnanců 190 000 190 000 138 265
ostatní osobní výdaje - platy dohoda 3 000 3 000 21 403
pojistné na soc. zabezpečení 65 000 65 000 53 804
pojistné na zdravotní pojištění 29 000 29 000 21 272
pojistné na úrazové pojištění

3 398
knihy učební, pomůcky, tisk 30 000 30 000 32 981
drobný dlouhodobý majetek 20 000 20 000 11 900
nákup materiálu 12 000 12 000 14 375
elektrická energie 20 000 20 000 42 630
služby pošt 8 000 8 000 8 687
služby telekomunikací 35 000 35 000 39 644
služby peněžních ústavů 45 000 45 000 14 392
konzultace, poradenské a právní služby 2 000 2 000 97 905
školení a vzdělávání 2 000 2 000 0
nákup ostatních služeb 12 000 12 000 44 187
opravy a udržování 10 000 10 000 9 875
cestovné 3 000 3 000 1 707
pohoštění 5 000 5 000 0
zaplacené sankce

5 000
neinvestiční příspěvky a náhrady 21 000 21 000 16 925
věcné dary 2 500 2 500 5 070
nein. transfery občan sdružením


neinvestiční transfery obcím

2 500
nákup kolků

1 000
platby daní a polatků 25 000 25 000 26 141
nákup dloh. Nehmot. majetku

59 440
budovy, haly , stavby 750 000 1 203 600 1 400 000
Nákup DHM

172 550
pozemky

145 185
příspěvek DSO 10 000 27 000 26 121
služby bank 20 000 20 000 19 363
daň právnických osob - daň 200 000 200 000 188 400
ostatní výdaje 182 000
43 121