Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a kluby

Spolky a kluby

Doberští hasiči

Po založení sboru místní hasiči začínají vyvíjet činnost. Roku 1887 zasahují – pravděpodobně poprvé – při požáru domu čp. 52 v Dobrém. Od tohoto data zasahují při požárech v Dobrém i sousedních obcích, zúčastňují se požárních cvičení. V r. 1890 mají doberští hasiči 19-20 členů. Začínají se též projevovat jako kulturní činitelé v obci. Již r. 1887 pořádali první hasičský ples. Tyto plesy pokračovaly potom každým rokem, kromě r. 1889. Každoročně pořádají maškarní karneval, taneční zábavy, tradiční ostatkový průvod s hudbou, Doberskou pouť, pálení Čarodějnic, opékání kuřat nebo prasete. Účastní se hasičských soutěží s proměnlivými výsledky, pořádají různé brigády.  

20.června 1995 byla na útvar namontována vysílačka do TATRY 148-cisterny. Tímto opět významným krokem jsou hasiči přímo spojeni s profesionálními sbory jak v Rychnově n. Kn., tak i v Dobrušce. Zprovozněn byl ROBUR a zakoupen jiný na náhradní díly. Auto bylo rozebráno a náhradní díly uloženy do skladu nad zbrojnicí. V r. 1995 byla zhotovena nová pěkná střecha z hliníkového plechu nad zbrojnicí a Kovárnou. Při této akci byla zároveň nad zbrojnicí uzpůsobena půda jako sklad materiálu. Pro snadný přístup do skladu bylo zbudováno venkovní schodiště. V r. 1996 se konaly oslavy 110. výročí SDH v Dobrém, které se vydařily. Nyní je ve vlastnictví SDH požární vozidlo TATRA 148 CAS 32, které je garážováno ve vytápěné zbrojnici, 2 ks nových dýchacích přístrojů SATURN S-7, 3 ks přenosných vysílaček MAXON, vozidlovou radiostanici VR-21 a T-148 a svolávací systém ve zbrojnici u ROBURA, který umožňuje spuštění sirény z HZS v Rychnově n. Kněžnou. V r. 2001 bude zahájena přístavba zbrojnice pro CAS-32 a snad i tréninkového hřiště. 

Svaz dobrovolných hasičů Hlinné

SDH byl založený již v r. 1886 a má pro obec stále velký význam. Hlavní činností sboru není pouze zajištění majetku občanů před požárem, ale zejména možnost pro mladší obyvatele obce zapojit se užitečnou formou do činnosti v obci. Každý rok je pořádána v lednu Valná hromada,  kde je stanoven plán práce na celý rok. V tomto plánu nesmí chybět účast na okrskové soutěži a alespoň dvě kulturní akce. Zejména tyto akce jsou velice důležité pro malou obec. Velkou oblibu si získávají zejména sousedská posezení spojená s grilováním kuřat či opékáním selete. Pro SDH Hlinné byl rok 1999 vpravdě historický. Poprvé se členkami sboru staly ženy. V květnu 1999 bylo na členské schůzi přijato 11 nových členů, z toho 7 žen. Protože se jedná o mladé členy, kteří mají o činnost ve sboru zájem, dochází k oživení činnosti. Dalším potěšujícím faktem je nárůst členské základny. Ke konci r. 1999 bylo ve sboru 44 členů. Začátkem r. 2000 měl SDH nefunkční stříkačku, a proto byla zakoupena jiná PS 12 z roku 1981 v celkem solidním stavu, která byla opravena a je funkční. Počet členů v r. 2000 je již 48. V r. 2000 se poprvé v historii zúčastnilo družstvo žen  na okrskové soutěži. Snad se tím zahájila nová tradice v činnosti SDH. V r. 2001 byly do sboru přijati další 2 noví členové a počet se zaokrouhlil na 50. Každoročně se hasiči účastní brigád nebo je přímo sami organizují. Pravidelně se účastní okrskových soutěží. 

Klub žen

Jde o malou neziskovou organizaci sdružující ženy z obce Dobré. V roce 1997 měl klub 39 členek (největší počet členek byl až 104). 

Činnost Klubu žen:

  • Zprostředkování kuchyňského zboží 
  • Kosmetické přednášky 
  • Pečení perníků na DVD při ZŠ Dobré 
  • Blahopřání jubilantkám 
  • Návštěvy divadel 
  • Akce pro děti 
  • Brigády 
  • Příjemná posezení apod.  

V r. 2000 bylo v klubu 47 členek, pořádaly dětský karneval ve velkém víceúčelovém sále „Pentagon“. Další velkou akcí bylo Loučení s prázdninami na koupališti ve spolupráci s hasiči, pořádaly velkou Mikulášskou zábavu. Ke 12.10.2001 bylo v Klubu žen 41 členek.

Myslivci

Obhospodařují honitbu na výměře 1800 ha na katastrálních územích Dobré, Hlinné, Kamenice, Rovné a Deštné (část). Ve spolku je v r. 1995 24 členů a 2 adepti. Pořádány jsou 4 hony ročně. V r. 1996 je ve spolku 26 členů a 1 adept. Pravidelně je v zimním období prováděno přikrmování zvěře v 29 krmelcích.Pro výkon práva myslivosti je vybudováno 23 posedů a 15 kazatelen. Ke schůzové a společenské činnosti slouží chata „Živina“ a chatka v lese Tulešov zvaná „Tulešajda“. Jsou pořádány zvěřinové hody na chatě „Živina“, které mají neočekávaný ohlas. V r. 1997 má spolek 26 členů, rozloha honitby činí 668 ha lesa a 1804 ha zemědělské půdy.

Včelaři

V roce 2000 mají včelaři 33 členů z Dobrého, Hlinného, Rovného, Kamenice, Horního Spáleniště, Mastů a Bílého Újezda, kteří ošestřovali 346 včelstev veskrze na včelnicích s rámovou mírou 39 x 24 cm. Zakoupeny byly 2 přístroje na ošetření aerosolem, místo dosavadní fumigace (zakouření). U včel se projevila varóza. Včely s poškozenými křidélky padají z letáku na zem a hynou. V r. 2001 byl včelařský rok z těch slabších (10-15 kg), byla značná nemocnost.

Zahrádkáři

Zaměřují se na propagaci správného pěstování rostlin, jejich ochranu a hnojení pomocí přednášek a promítání filmů i praktickými ukázkami. Velmi oblíbené jsou zájezdy, které zahrádkáři pořádají pro poučení i zábavu. Do práce ZO se dobře zapojují zahrádkáři z Kounova a Bačetína.