Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

Usnesení ze zastupitelstva 13. 11. 2014.pdf

Usnesení ze zastupitelstva 11. 12. 2014.jpg

Usnesení ze schůze zastupitelstva 29. 1. 2015.jpg

Usnesení ze schůze zastupitelstva 26. 2. 2015.jpg

Usnesení ze schůze zastupitelstva 7. 5. 2015.jpg

Usnesení ze schůze zastupitelstva 9. 7. 2015.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 24. 9. 2015.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 7.12.2015.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 29. 1. 2016.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 25. 2. 2016.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva z 7. 4. 2016.pdf 

Usnesení ze schůze zastupitelstva 16. 6. 2016.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 8. 9. 2016.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 8.12. 2016.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva z 26.1.2017.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 23.2.2017.pdf

Usnesení ze schůze zastupitelstva 27.4.2017.pdf

 Usnesení ze schůze zastupitelstva 22.6. 2017.pdf

 

 

Vyhlášky na nařízení obce

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška č.1 2007.doc  9.8.2007
OZV o odpadech č.2 2007.doc  1.1.2008
Vyhláška o místních poplatcích č.3 2007.rtf  1.1.2008
 Obecně závazná vyhláška č.1 2008.doc  1.1.2009
 Obecně závazná vyhláška č.1 2009.doc  1.1.2010
Obecně závazná vyhláška č.3,2010.doc 1.1.2011
Vyhláška 1_ 2011 odpady .doc 1.1.2012
Obecně závazná vyhláška 2 _ 2012 místní popl. ODPADY .doc 1.1.2013
Obecně zavazna vyhlaska 2 2013 mistni popl. ODPADY .doc 1.1.2014
 Obecně závazná vyhláška1 2014 místní popl. ODPADY .doc  1.1.2015
 OZV_o_odpadech_c.1.2015.doc  1.4.2015
 Příloha obecně závazné vyhlášky obce Dobré č 1 2015.docx  1.1.2016
příloha vyhlášky 1 2014 pro rok 2017.pdf 1.1.2017
   

 

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 

Turistický informační

servis - akce

Orlické hory a podorlicko

Odkazy

Portál veřejné zprávy

 Povodňový plán 

Turistické zajímavosti v Orlických horách

Lyžování v Orlických horách

http://newsletter.krkonose.eu/nws/zarijove-novinky-zkerkonos

Ubytování v orlických horách

 

Knihovna v Dobrém

otevřena každou středu od 15.00 - 17,00 hodin.

Královéhradecký kraj

Poskytl:

2016 - finanční dar ve výši 15000,- Kč na Den obce Dobré a oslav 130let hasičského sboru. 

2016 - dotaci 300 000,- Kč na pískovcové solitéry a osázení stromů a keřů v okolí požárních nádrží v Dobrém

2016 - dotaci 200 000,- Kč na opravu hasičské zbrojnice a zámkové dlažby u zbrojnice 

Dotaci 400 000,- Kč na "Úpravu stávající vodní nádže v centru obce Dobré."

Dotace na pořízení územního plánu v r. 2014/2015
ve výši 150 000,- Kč. Celkové náklady 320 000,-

Dotace na úhradu úroků z úvěru v r. 2014 ve výši
20 000,- Kč celkové náklady 40 000,- Kč

Dotace na r. 2012/2013
Propojení vodovodů Rovné a Kamenice 1 558 000,- Kč.
Celkové náklady 2 757102,40 Kč

Fotogalerie
logo_colour_small.gif

¨dobre_obr.jpg