Drobečková navigace

Úvod > Víceúčelové hřiště

Víceúčelové hřiště

Obec Dobré na své vlastní náklady v průběhu léta 2016 provedla rekonstrukci tenisových a volejbalových kurtů. Během této rekonstrukce byl odstraněn starý betononový a antukový podklad, místo kterého byl po celé ploše instalován víceúčelový povrch. Aby hřiště mohlo co nejdéle sloužit občanům, byla na zasedání zastupitelstva dne 8.10. 2016 schválena základní pravidla pro využívání víceúčelového hřiště.

Základní podmínky: hřiště bude z důvodu evidence návštěvnosti a ochrany investice uzamčeno. Návštěvníci jsou povinni dodržovat Provozní řád víceúčelového hřiště. K dispozici je pro návštěvníky tenisový a volejbalový kurt, případně celá hrací plocha pro další míčové hry (fotbal, házená atd.).

Rezervace: Sjednat termín je možné u správce (mobil vč. SMS, e-mail, osobně) či jeho zástupců. Správce zarezervování potvrdí na webových stránkách Obce Dobré. Kromě toho bude na webu zveřejněna i informace, u koho si bude možné ve stanovený čas vyzvednout klíče a následně je odevzdat zpět.

Cena: pro místní občany je vstup na víceúčelové hřiště bezplatný.

Správce hřiště: Tomáš Vidlák
mobil: +420 604 535 956
e-mail: tomas.vidlak@seznam.cz
bydliště: Dobré č.p. 68 (cca 100 m. od víceúčelového hřiště)

Zástupci správce hřiště: (pro případ nedostupnosti správce a půjčování klíčů)
Luděk Preininger, Dobré 144, tel. 608 517 634
Martin Spanilý, Dobré 140, tel. 605 112 232
Jiří Nágl, Dobré 158, tel. 777 589 108

Přehled obsazenosti víceúčelového hřiště: (zobrazí se po kliknutí na příslušný měsíc)

V případě, že je u termínu uvedeno TK, znamená to, že je v tento čas obsazen tenisový kurt (TK). V případě, že je u termínu uvedeno VK, znamená to, že je v tento čas obsazen volejbalový kurt (VK). Pokud je obsazeno celé hřiště, tak je za jménem uveda zkratka CH (celé hřiště).

Září 2017 (obsazenost víceúčelového hřiště v září 2017)

Říjen 2017 (obsazenost víceúčelového hřiště v říjnu 2017)

Turistický informační

servis - akce

Orlické hory a podorlicko

Odkazy

Portál veřejné zprávy

 Povodňový plán 

Turistické zajímavosti v Orlických horách

Lyžování v Orlických horách

http://newsletter.krkonose.eu/nws/zarijove-novinky-zkerkonos

Ubytování v orlických horách

 

Knihovna v Dobrém

otevřena každou středu od 15.00 - 17,00 hodin.

Královéhradecký kraj

Poskytl:

2016 - finanční dar ve výši 15000,- Kč na Den obce Dobré a oslav 130let hasičského sboru. 

2016 - dotaci 300 000,- Kč na pískovcové solitéry a osázení stromů a keřů v okolí požárních nádrží v Dobrém

2016 - dotaci 200 000,- Kč na opravu hasičské zbrojnice a zámkové dlažby u zbrojnice 

Dotaci 400 000,- Kč na "Úpravu stávající vodní nádže v centru obce Dobré."

Dotace na pořízení územního plánu v r. 2014/2015
ve výši 150 000,- Kč. Celkové náklady 320 000,-

Dotace na úhradu úroků z úvěru v r. 2014 ve výši
20 000,- Kč celkové náklady 40 000,- Kč

Dotace na r. 2012/2013
Propojení vodovodů Rovné a Kamenice 1 558 000,- Kč.
Celkové náklady 2 757102,40 Kč

Fotogalerie
logo_colour_small.gif

¨dobre_obr.jpg