Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Sport > FBC Dobré původní

FBC Dobré

Historie
Historie florbalu v Dobrém se začala budovat na podzim roku 2007, kdy se partička místních sportuchtivých nadšenců rozhodla, že začne chodit jednou týdně do místní tělocvičny k pravidelným sportovním aktivitám. Jako sportovní disciplínu, které se budou věnovat, zvolili florbal, toho času sport, který začal závratným tempem nabírat na oblíbenosti. Díky vstřícnosti doberské Základní školy si mohli účastníci v samých začátcích zapůjčit školní vybavení potřebné k této kolektivní hře a nic tak nebránilo zrodu historicky prvního doberského florbalového klubu.

Postupem času se po okolí rozkřiklo, že v Dobrém se dali na florbal a na pravidelná pondělní setkání tak každý týden docházelo čím dál více zájemců, kteří se chtěli zapojit do sportovních aktivit. Dokonce dorazilo i několik děvčat, která bez problémů zapadla do kolektivu, ve kterém převažovali především zástupci mužského pohlaví.

Díky spolupráci se Základní školou a iniciativě tehdejšího učitele tělocviku Mgr. Luďka Preiningera, který má vznik florbalového klubu na svědomí, se v březnu roku 2008 uskutečnil první trénink samostatného dívčího družstva, jehož základ tvořily tehdejší žákyně místní školy, které byly celkem úspěšné na školních soutěžích. Na prvním tréninku se sešlo 15 děvčat, která projevila zájem o pravidelnou sportovní činnost. Od této chvíle tak v Dobrém začal kromě neorganizovaného pondělního setkávání mužů fungovat i tým žen, který se scházel každý týden k pravidelným tréninkům.

Za milník v historii florbalu v Dobrém lze označit společné setkání mužů a žen, které se uskutečnilo 29. listopadu 2008 v místní hasičské Kovárně. Na tomto setkání bylo potřeba určit jasná pravidla, neboť členská základna utěšeně narůstala. Hlavním a stěžejním bodem programu ale bylo, zda přihlásit družstvo žen do organizované florbalové soutěže. Po zvážení všech pro a proti bylo jednohlasně odsouhlaseno, že od sezóny 2009/2010 bude družstvo žen přihlášeno do ligových bojů. Tím pro všechny začalo období práce a dřiny, na kterou se ale všichni těšili.

Přípravný výbor vypracoval stanovy florbalového klubu, které byly zaslány k zaregistrování na Ministerstvo vnitra ČR. Dne 16.2. 2009 tak po takřka 18-ti měsíční činnosti získal florbalový klub oficiální název FBC Dobré a bylo mu přiděleno IČ. O několik dní později proběhla Valná hromada, na které byli zvoleni zástupci do výkonného výboru a revizní komise, díky čemuž mohl klub začít oficiálně fungovat.

Ženský tým
Tým žen je složený převážně z hráček, které bydlí či bydleli v Dobrém nebo jeho blízkém okolí. Jak bylo uvedeno výše, od sezóny 2009-2010 dívčí celek bojuje o ligové body ve florbalové 2. Lize žen – divizi IV, ve které se utkává s týmy z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Tréninky probíhají v tělocvičně v Obecním domě v Dobrém, kde je ale malá hala a proto některé z tréninkových jednotek probíhají např. v Rokytnici v Orlických horách.

Sezóna 2009/2010 – děvčata skončila na 6. místě z 9 a získala 23 bodů za 7 výher, 3 remízy a 15 proher
Sezóna 2010/2011 – v této sezóně děvčata získala 41 bodů za 12 výher, 5 remíz a 7 proher, což znamenalo v konečném účtování bronzové umístění ze 7 přihlášených týmů
Sezóna 2011/2012 – ve své třetí sezóně dívčí tým získal 20 bodů, když se během sezóny 6x radoval z vítězství, 10x se radoval soupeř a 2 zápasy skončily nerozhodně. V celkovém účtování tým obsadil 7. místo z 10 přihlášených celků
Sezóna 2012/2013 – čtvrtá sezóna přinesla další bronzový úspěch, když v 18 zápasech děvčata získala 38 bodů za 12 výher, 2 remízy a 4 prohry při celkovém skóre 101:46, přičemž soutěže se zúčastnilo 10 týmů
Sezóna 2013/2014 – v páté sezóně se do soutěže přihlásilo 8 celků a doberský tým obsadil celkové 2. místo, když si v 21 zápasech připsal 18 výher a 3 prohry, což znamenalo 54 bodů při celkovém skóre 145:55, přičemž na prvního děvčata ztratila 9 bodů a na třetího měla náskok 25 bodů.

Muži
Tým mužů se pravidelně začal scházet od podzimu roku 2007 k pravidelným florbálkům. Jelikož tato aktivita neutichala a začalo se scházet čím dál více lidí, od sezóny 2014-2015 mužský tým nastupuje ve Florbalové lize amatérů, která se hraje v Předměřicích nad Labem.

Mládež
Od září 2010 se díky velmi dobré spolupráci s doberskou Základní školou rozběhla příprava dětí a mládeže na florbalovou činnost. Tréninky zajišťují pro děti 1x týdně trenérky a trenéři z FBC Dobré a pokud děti u této hry vydrží a bude je to bavit, budou přihlášeny i do organizovaných soutěží.

Další sportovní aktivity
Vedle soutěžních aktivit se muži společně se svými kolegyněmi často účastní amatérských florbalových turnajů, na kterých bojují za čest a slávu nejen svého klubu, ale i obce.

Ostatní aktivity
Neméně důležitou složkou klubu jsou i mimosportovní aktivity, v rámci kterých se celý klub snaží uspořádat něco pro místní obyvatele. Během dosavadní činnosti FBC Dobré uspořádalo diskotéky a plesy pro starší občany a pro ty nejmenší pohádkový ples. Dále se klub podílí na organizaci Doberských Vánoc či kulturního odpoledne pro místní seniory.

Veškeré tyto aktivity by nemohly být realizovány bez pomoci partnerů či sponzorů a zejména bez přispění obce Dobré. Za to všem patří velké poděkování.

Více informací najdete na www.fbcdobre.cz